Terms and Conditions

Akuba Bilişim ve Ticaret Kullanım Koşulları

1.GENEL ŞARTLAR

1.1.Bu Akuba Bilişim ve Ticaret Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”),   adresinde mevcut Gizlilik Politikamız (“Gizlilik Politikası”) ve Akuba Bilişim ve Ticaret web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“Akuba Bilişim ve Ticaret Web Sitesi”  ve hep birlikte “Akuba Bilişim ve Ticaret Koşulları” olarak anılacaktır), aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe Akuba Bilişim ve Ticaret Web Sitesini ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelliği (hep birlikte “Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “müşteri” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır. Bu Siteyi veya satın alma Hizmetlerini ister yalnızca incelemek, kullanmak ve bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmek; işbu Sözleşmeyi yanı sıra aşağıdaki politikaları ve referans olarak burada belirtilen ilgili diğer ürün sözleşmelerini ve ek koşulların Kullanıcı tarafından okunduğunu, anlaşıldığını, bilgilendirildiğini ve bağlayıcılığını kabul ettiğini ifade eder.

1.2.Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece Akuba Bilişim ve Ticaret Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır - ve Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum Akuba Bilişim ve Ticaret Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1.3.Kullanıcı Akuba Bilişim ve Ticaret Koşullarını okumaz ve tümüyle anlayıp kabul etmez ise Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurması gerekir.

1.4.Genel Kullanım Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) hizmet alıcısı ve ("Akuba Bilişim ve Ticaret") arasındadır ve bu web sitesini ("Site") kullandığınız veya elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer.  Bu Sözleşme,  Siteyi ve bu Site üzerinden satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Hizmetler”), Kullanıcının kullanımıyla ilgili genel şart ve koşulları belirler ve ilgili Hizmetler için geçerli olan özel şart ve koşullara ek olarak uygulanır.

1.5.Akuba Bilişim ve Ticaret bu Sözleşmeyi, gizlilik politikalarını veya bu ek koşullar ve  sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir, düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olur.  Kullanıcı Söz konusu değişiklikleri kabul etmediği takdirde  bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayı bırakmadığı takdirde, düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımı, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiği şeklinde yorumlanır. 

1.6.Akuba Bilişim ve Ticaret kullanıcıya bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri kullanıcıya bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, hesabındaki (“Hesap”) bilgilerini güncel tutmakla mükelleftir.  Kullanıcı tarafından doğru olmayan bir e-posta adresi bildirilmiş ise, bir e-posta bildirimini alamamasına ilişkin sorumluluk kabul etmez.

1.7.Akuba Bilişim ve Ticaret  kurmuş olduğu sistemi kapalı kaynak kodlu olarak erişime sunar ve bu sebeple; Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetler veya ilgili teknolojiler Kullanıcı tarafından değiştirilemez.

1.8.Kullanıcı, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişim sağlamak ve bunları kullanabilmek için öncelikle Akuba Bilişim ve Ticaret'a kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturması gerekmektedir. 

1.9.Kullanıcının hesabında yapmış olduğu tasarruf ve işlemler kullanıcı tarafından yapılmış geçerli işlemler olarak kabul edilecektir. Kullanıcı Hesabına ve/veya Kullanıcı Web Sitesi ayarlarından herhangi birine Kullanıcı dışında herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, Kullanıcının kullanımına sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Web Sitenizde/Sitelerinizde ve Kullanıcı Hesabında değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir. Bu durumda tüm bu işlemler Kullanıcı adına ve namına yapılmış olarak kabul edilir. 

1.10.Bu nedenle Kullanıcı Hesabına ait oturum açma bilgilerini gizli tutmak ve sadece güvendiği kişilerin bunlara erişimine izin vermek tamamıyla Kullanıcı insiyatifindedir. Kullanıcı tarafınca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabı ve/veya Kullanıcı Web Siteleri kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dahil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Kullanıcıya ait olacaktır.

1.11.Kullanıcı, Kullanıcı Hesabını kaydettirirken ve Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini kullanırken sağlamış olduğu bilgiler, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresi de dahil olmak üzere, şahsına (veya şirketine) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermesi Kullanıcının lehine durum teşkil edecek, bu bilgileri vermek zorunlu olmamakla birlikte Akuba Bilişim ve Ticaretnca tavsiye edilir. Akuba Bilişim ve Ticaret Bu bilgileri, verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanabilir.

2. KULLANICI HESAPLARI YETKİSİ

2.1.Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek Gerçek Kişiler (Tüzel kişi veya gerçek kişi) tarafından kullanılabilir. Kullanıcı Site veya Hizmetleri kullanarak en az on sekiz (18) yaşında olduğunu, ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunu ve Sağlayıcı tarafından sunulan Hizmetleri satın almaya veya almaya yasaklı bir kişi olmadığını kabul ve beyan eder.

2.2.Kullanıcı Bu Sözleşme'yi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsa, bu Sözleşme'de yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunu beyan ve kabul eder; bu durumda  "Kullanıcı" veya "müşteri" terimi bu tüzel kişi anlamına gelir.  Bu Sözleşme'ye ilişkin elektronik kabulden sonra Akuba Bilişim ve Ticaret, söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadını tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak Sözleşmeyi kabul etmiş olan Kişi sorumlu tutulacaktır. Akuba Bilişim ve Ticaret, Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından gerçek olduğuna veya tüzel kişinizin yetkili bir temsilcisine ait olduğuna makul şekilde inanılan herhangi bir talimata, bildirime, belgeye veya iletişime Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıptan veya zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa Akuba Bilişim ve Ticaret ek kimlik doğrulama işlemi yapılmasını gerekli tutma hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz).

2.3.Kullanıcı, işlemler için taraf olduğunu, temsilci olarak işlem yapan herhangi birinin ve Kullanıcı hesabının veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Anlaşma şartlarına tabi olduğunu kabul eder.

3.MÜLKİYET

Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından kendi teknik altyapısına özgün yöntemler ile yapacağı inceleme sonucunda, kanaati göz önüne alınarak bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleyebilir. Ancak, Akuba Bilişim ve Ticaret un bu yönde bir tespitte bulunmasının mümkün olmadığı durumlarda Akuba Bilişim ve Ticaret takdir yetkisi dahilinde olmak üzere, Kullanıcıya veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmaya zorlanamaz. Kullanıcı Mülkiyet hususunda işbu sözleşme ile getirilmiş şu şartları kabul eder;

 3.1.            Bir Kullanıcı Hesabı üzerinden herhangi bir Ücretli Hizmet satın alınmış olması halinde, Akuba Bilişim ve Ticaret, söz konusu Kullanıcı Hesabının ve/veya o kullanıcı hesabı altında oluşturulmuş olan ilgili Kullanıcı Web Sitesinin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, anılan Ücretli Hizmetlerin satın alınması için fatura bilgileri kullanılan kişi veya kurum olduğunu kabul edilecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, bir Kullanıcı Web Sitesinin harici bir alan adına (Sözleşmeye taraf olmayan bir firmadan sağlanan veya belirli Ücretli Hizmetler kapsamında satın alınan) bağlanmış olması ve bu alan adına ilişkin tescil bilgilerinin  web sitesinde sunulan WHOIS veritabanındaki veya Akuba Bilişim ve Ticaret'in veritabanındaki halka açık bilgiler arasında yer alması halinde, Akuba Bilişim ve Ticaret söz konusu Kullanıcı Web Sitesinin sahibinin anılan alan adını tescil ettiren kişi olarak kayıtlı kişi veya kurum olduğunu kabul edilecektir. Anılan alan adını tescil ettiren kişi veya tescil ettiren kurum olarak hem bir bireyin hem de bir kurumun kayıtlı olması halinde, Akuba Bilişim ve Ticaret alan adının gerçek sahibinin ve dolayısıyla da alan adıyla ilişkili Kullanıcı Web Sitesinin sahibinin kurum olduğunu kabul edecektir. Fatura Bilgilerinde Kullanıcı Web Sitesinin sahibi olarak bir kişi belirtildiği ve alan adının tescilinde ise farklı bir kişi belirtildiği takdirde, Akuba Bilişim ve Ticaret alan adının sahibinin Akuba Bilişim ve Ticaret Hesabı ile ilişkili alan adının sahibi olarak kaydedilen kişi olduğunu kabul edecektir.

 3.2.            Herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri kullanmak amacıyla oluşturulan bir Kullanıcı Hesabının, Kullanıcı Web Sitesinin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, o tarih itibarıyla Akuba Bilişim ve Ticaret'un kayıtlarında ilgili Kullanıcı Web Sitesinin veya Kullanıcı İçeriğinin oluşturulduğu Kullanıcı Hesabıyla ilişkili olduğu görülen e-posta adresine erişim hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişidir.

 3.3.            Diğer sair Hususlara bakılmaksızın, Akuba Bilişim ve Ticaret, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından belirlenen yöntemler, politikalar, incelemelere dayalı olarak, yukarıda anılan kanıtları göz ardı etmek de dâhil olmak üzere, Akuba Bilişim ve Ticaret hak sahipliğini belirleme hususunda münhasır yetki sahibidir ve Kullanıcı Hesabı, Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Web Sitesinin sahibini dilediği şekilde belirleme hakkına sahiptir.

4. Akuba Bilişim ve Ticaret ve Bu Site Hizmetleri

Akuba Bilişim ve Ticaret, alan adı tescil, web site sağlayıcı, programlama, web ve mobil tasarım  ve sair hizmetleri sağlayan bir internet platformudur.

5. YÜKÜMLÜLÜKLER VE GENEL KOŞULLAR

5.1.Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini kullanmaya başlanması ile birlikte söz konusu koşullar kayıtsız şartsız kabul edilmiş anlamına gelecektir. Koşullar bir bütün olarak sunulur ve tamamının kabul edilmemesi halinde hizmetlerin kullanımı mümkün olmaz.

5.2.Hizmetlerin kullanımı, Akuba Bilişim ve Ticaret tarafınca yetkilendirilmiş bir kullanıcı hesabı oluşturulması ile birlikte mümkün olacaktır.

5.3.Akuba Bilişim ve Ticaret,  Müşterinin hesabında tarafının bilgisi dahilinde olmayan 3. Kişi işlemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu sebeple Müşteri, Kullanıcı adını ve parolasını güvenli bir yerde saklamalı ve sadece güvendiği kişilerin hesabına veya web sitesi ayarlarına erişmelerine izin vermelidir. Bu hususta oluşacak zarardan dolayı Akuba Bilişim ve Ticaret sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanıcı hesabı veya web sitesi kapsamında yapılan tüm işlemler Kullanıcı sorumluluğundadır.

6. Kullanıcı Hesabı

6.1.Oluşturulmuş olan her Kullanıcı hesabı ile ilgili hesap bilgileri kullanıcı kişiye ait olduğu kabul edilecektir (Gerçek veya Tüzel Kişi). Kullanıcı oluşturmuş olduğu bu hesapla ilgili bilgilerin tam ve geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca Tüm kullanıcı hesaplarının sahipleri, Akuba Bilişim ve Ticaret nın daha önceden Kullanıcı hesabı oluşturulurken bildirilmiş olan bilgiler göz önünde bulundurularak Hizmet Sağlayıcısı tarafından belirlenecektir.

6.2.İş Bu Sözleşme ile sabit olmakla birlikte, Müşteri; Kullanıcı Hesabı ile ilgili olarak aşağıda bulunan şart ve koşulları taahhüt eder;

  1. On sekiz (18) yaşından ya da hesabın oluşturulduğu ülke yasalarına göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunu, Akuba Bilişim ve Ticaret Koşullarını kabul etmek ve gerek kendi gerekse Akuba Bilişim ve Ticaret Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğu kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal yetki, hak ve özgürlüğüne sahip olduğunu ve İkamet ettiği ülkenin ve/veya tüzel kişinin kurulu bulunduğu ülkenin Akuba Bilişim ve Ticaret a  sağlamış olduğu sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu,
  2. Kullanıcı İçeriğini veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derlemesine izin vermek şeklinde bu yasağı çiğnemeyeceğini,
  3. Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve ayrıca Akuba Bilişim ve Ticaret ve/veya Nihai Kullanıcılarınca Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleriyle bağlantılı olarak bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini,
  4. Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağını,
  5. Akuba Bilişim ve Ticaret  Hizmetleri üzerinden yüklediği veya yayınladığı her türlü içeriğe ait tüm hakların sahibi olduğunu, söz konusu içeriğin yasal ve güvenilir olmasını sağlayacağını ve söz konusu içerikle yaptığı her türlü işlemin  yasal olmasını sağlamak yükümlü olduğunu.

7. Kullanıcının Yükümlülükleri

 7.1.            Kullanıcı, bulunduğu herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dahil olmak üzere, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullandığı sırada uygulanabilir olan tüm kanunlara, yürürlükte bulunan mevzuata ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;

 7.2.            Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Web Siteniz/Siteleriniz kapsamında gerçekleştirilen tüm Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriği (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinde veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri ile ilişkili olarak kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dahil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;

 7.3.            Kullanıcı Bu Site ile ilgili olarak, Kullanıcı tarafınca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;

 7.4.            Akuba Bilişim ve Ticaret veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dahil olmak üzere) sağlamış olduğu diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı, bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyor ise konuyu Hizmet Sağlayıcısı tarafına bildirmeyi;

 7.5.            Kullanıcı, Web Sitesinin (veya herhangi bir parçasının) Akuba Bilişim ve Ticaret'in pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin vermekle yükümlü olduğunu,

 7.6.             Kullanıcı, Web Sitesi ile ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceği tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğini.

 7.7.            Herhangi bir Kullanıcı Web Sitesinin ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Akuba Bilişim ve Ticaret'e ait olduğunu beyan eder.

8. Genel Ahlaki Koşullar

 8.1. Akuba Bilişim ve Ticaret un sağlamış olduğu hizmetleri veya Bu siteyi aşağıdaki şekillerde kullanmak işbu sözleşme ile yasaklanmıştır:

*    Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

*    Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını, toplumsal sukunun korunmasını engelleyici davranışlara teşvik etmek;

*    Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya herhangi bir şekilde bu türde faaliyette bulunmak;

*    Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti desteklemek, teşvik etmek ve şiddet içerikli ve yasaklı yayın yapmak;

*    Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik etmek veya bu faaliyetlerde bulunmak;

*    Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal etmek;

*    Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkilemek, engellemek veya herhangi bir kod, program kullanmak vasıtasıyla bu şekilde bir zarar açığa çıkarmak;

*    Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren işlemler yürütmek ve bu yazılımları Bu Siteye yüklemek,

*    Akuba Bilişim ve Ticaret veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren faaliyette bulunmak veya sayfalar düzenlemek.

Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin kullanımı esnasında şu hususlar önemlidir;

 8.2.        Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri Kullanıcı tarafından kopyalanamaz veya herhangi bir ortamda dağıtılamaz.

 8.3.        Akuba Bilişim ve Ticaret un sağlamış olduğu hizmetleri ve Bu siteyi veya ilgili teknolojileri Kullanıcı tarafından değiştirilemez.

 8.4.        Akuba Bilişim ve Ticaret İçeriğine veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle Kullanıcı tarafından erişilemez.

 8.5.        Kullanıcı, Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaktır.

 8.6.        Kullanıcı, Hizmet sağlayıcısı tarafından herhangi bir sebeple istendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edecektir.

 8.7.            Kullanıcı, Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği; basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğüne aykırı (tacirler için), ırkçı, saldırgan, yanıltıcı karalayıcı, hakaret içerikli, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici veya hileli ya da suça teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde sergilememek zorundadır.

 8.8.            Kullanıcı, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini kullanırken hiçbir şekilde başka bir kişi, site, fikri mülkiyete ilişkin mevzuat tarafınca korunan özel tasarımlar veya kurumları taklit etmemek veya yanlış bilgi vermemek veya kimliğini ya da Akuba Bilişim ve Ticaret ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiği mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir işleme başvurmamak zorundadır.

 8.9.        Kullanıcı ,Akuba Bilişim ve Ticaret'in itibarına ve Ticari ünvanının saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Akuba Bilişim ve Ticaret'in itibarını zedeleyebilecek veya Akuba Bilişim ve Ticaret'e zarar verebilecek biçimde hareket etmemek zorundadır. Kullanıcının bu şekilde bir yönelimi söz konusu olduğunda Akuba Bilişim ve Ticaret un Kullanıcı ile arasında bulunan ticari ilişkiye bakılmaksızın Ceza ve Özel Hukuk alanlarında dava ve takip yoluna çekinmeden başvurma hakkı saklıdır.

       Kullanıcı Ayrıca Şu Hususları Yapmamak Zorunda Olduğunu Açıkça Taahhüt eder;

8.10.            Kullanıcı, Akuba Bilişim ve Ticaret veya Akuba Bilişim ve Ticaret Markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almamak zorundadır.

8.11.            Kullanıcı, Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmamak veya bunları takip etmemek veya takip etme girişiminde bulunmamak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmamak veya bu hakları ihlal etmemek veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri ve/veya Kullanıcı Web Sitesi ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamamak zorundadır.

8.12.            Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine, Kullanıcı Web Sitesine, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;

8.13.            Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;

8.14.        Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Web Sitesini herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod vesair bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;

8.15.            Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin, Bu sitenin veritabanına ve altyapısına veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine bağlı Akuba Bilişim ve Ticaret sistemlerine veya ağlarına, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin altyapısına veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine bağlı Akuba Bilişim ve Ticaret sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;

8.16.            Herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetini ve/veya Kullanıcı Web Sitesini spam e-mail düzenlemek için kullanmak, benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;

8.17.            Telif hakkı işareti [©], Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan veya bunlara ilişkin olan herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek; Akuba Bilişim ve Ticaret Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine ilişkin, Hizmet Sağlayıcısı tarafınca sunulmuş olan herhangi bir kullanımı veya hizmeti satmak, lisanslamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;

8.18.Kullanıcı; yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymaması veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunması halinde, oluşabilecek zarardan Akuba Bilişim ve Ticaret tarafınca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bu tür kullanımlar tespit edildiğinde Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı tarafına sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabilme hakkı saklıdır. Bu işlemlerin kullanıcı tarafına ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için kullanıcıya ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul eder.

8.1.9        Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin herhangi bir kısmına erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma vesair yöntemler kullanmak; veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetinin yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak;Akuba Bilişim ve Ticaret Web Sitesini, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini, Kullanıcı Web Sitelerinde kullanılmak ve görüntülenmek üzere Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını kapalı kaynak kodu ilkesini ihlal edecek faaliyetlerde bulunmak, herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerlerini yapmak, başka bir sunucuya taşımak, Hizmet Sağlayıcısının açıkça izni olmaksızın tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden Akuba Bilişim ve Ticaret'in yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya Akuba Bilişim ve Ticaret Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak işbu sözleşmece yasaklanmıştır.

9.FİKRİ MÜLKİYET

9.1. Genel Mülkiyet Esası

a.       İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan Site ve Akuba Bilişim ve Ticaret un sunmuş olduğu hizmetlerin içeriği, Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Kullanıcıya sunulmuş olan her türlü içerik, Tescil edilmiş veya edilmemiş her türlü sanat eseri, grafik, metin, görsel, web sitesi şablonu ve arayüz, komut dosyaları, API, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu, html kodları, uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin "görünümü ve hissi", yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, alan adı, özelleştirilmiş URL, hizmet markası, interaktif özellikler ile ticari markalar, hizmet markaları ve içindeki logolar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sahibi veya lisans sahibi süresiz olarak Akuba Bilişim ve Ticaret tur.

b.      Hizmet Sağlayıcısı tarafından bu konuda yetkilendirilmiş olmak kaydı ile firma yetkilisinin önceden açık yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz, hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmak amacıyla kullanılamaz. Ayrıca bu tür bir faaliyetten dolayı hakkın kötüye kullanımı kanunen ve işbu sözleşme ile yasaklanmış olmakla birlikte Akuba Bilişim ve Ticaret un, durumu tespiti halinde yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

c.       Bu Sözleşme Kullanıcıya, hiçbir şekilde telif hakkı, ticari marka, patent veya başka mülkiyet hakkı veya lisansı verilmesi anlamına gelmemektedir. Akuba Bilişim ve Ticaret un İşbu sözleşme ile açık şekilde verilmeyen tüm hakları saklıdır ve bu Sözleşme, Bu sitenin ve Akuba Bilişim ve Ticaret un sunmuş olduğu hizmetler üzerinde Kullanıcıya bir mülkiyet hakkı sahipliği sağlamaz.

d.      Kullanıcı; tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibidir; Kullanıcı İçeriğine ait olan veya bundan doğan her türlü hak ve menfaatin yasal olarak kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahiptir. 

e.      Akuba Bilişim ve Ticaret Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Akuba Bilişim ve Ticaret, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Akuba Bilişim ve Ticaret'in tarafınıza Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Web Sitenizi oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sunma amacıyla Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği Akuba Bilişim ve Ticaret Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir lisans vermektedir.

9.2. Fikri Mülkiyete İlişkin Esaslar

I.      Akuba Bilişim ve Ticaret İşbu Sözleşme ile Kullanıcıya açıkça verilmiş sınırlı lisans haricinde Akuba Bilişim ve Ticaret’un Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanımamaktadır. Bu sözleşmede yer alan hiçbir husus Akuba Bilişim ve Ticaret' un Fikri Mülkiyet hakları bakımından bir devir veya feragat sonucunu doğurmaz.

II.     Akuba Bilişim ve Ticaret'un veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya itimada dayanan haklar da dahil olmak üzere) başka şekillerde ihlal etmemek, veya önceden alınacak açık onay olmaksızın herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmamak veya sergilememek zorundadır. Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmeti, Lisanslı İçerik ve Kullanıcı Web Sitesini (veya onun herhangi bir parçası) herhangi bir yöntemle Akuba Bilişim ve Ticaret Sitesi içeriğini kopyalamak, yansıtmak ve bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak; 

III.     Kullanıcı İçerikleri, Kullanıcı Hesabına yüklenmiş ve Kullanıcı hesabından gönderilen tüm içerikleri kapsar. Kullanıcı Hesabının Sahibi, (Yukarıda belirlenecek şekilde) Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndermesi veya yayınlaması Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğuna karine teşkil eder. Kullanıcı, Kullanıcı içeriğini dağıtma, fotoğraflar ve videolar yayınlama, fikir ve yorumlar paylaşma, haklarına sahip olur. Ayrıca; Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini taahhüt eder. Bu tip bir hareketten dolayı oluşacak zarardan dolayı Akuba Bilişim ve Ticaret sorumlu tutulamaz.

IV.    Akuba Bilişim ve Ticaret ile Kullanıcı arasında olmak kaydıyla; Kullanıcının Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerini kullanarak, Bu sitede oluşturulan her türlü tasarım, logo, fotoğraf ve her türlü görsel materyal, video, ses dosyası, animasyon, çizim, yazı fontları, derleme, sanat eseri, metin, edebi eser, arayüz ile birlikte vesair materyaller ile birlikte Kullanıcı İçeriğinde ki fikri mülkiyet de dahil olmak üzere tümüyle Kullanıcıya aittir. Bu bağlamda Kullanıcı, Kullanıcı Web Sitesinin Akuba Bilişim ve Ticaret tarafınca daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine İşbu sözleşmeyi kabul etmekle izin vermiş sayılır. Kullanıcı Web Sitesi ile ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceği tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, tasarım ve fikri haklarda dahil olmak üzere diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat eder. Bu sözleşme Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin tarafınıza sağlaması amacıyla Akuba Bilişim ve Ticaret'a, Kullanıcı İçeriğini (kısmen veya bütün olarak) kullanma konusunda telifsiz, daimi, gayrikabil-i rücu, münhasır olmayan, devredilebilir ve alt lisansa bağlanabilir bir hak ve lisans vermektedir.

10. VERİ

10.1.Kullanıcı, Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından almış olduğu hizmetlere ilişkin olarak, kendisine tahsis edilen depolama alanının yedeklenmesi hususunda tam sorumludur.

10.2. İşbu sözleşme ile sabit olmakla birlikte, verilerin yedeklenmesi Hizmet Sağlayıcısının, Bu site aracılığı ile sağladığı hizmetlerden değildir ve bu konuda, Hizmet Sağlayıcısına herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

10.3.Herhangi bir nedenle oluşabilecek veri kaybından Akuba Bilişim ve Ticaret sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı içeriğinin bir kısmı veya tamamını kaybetme riskini önceden kabul eder.

10.4.Bu sebeple Kullanıcı düzenli aralıklarla içeriğinin yedeğini kişisel depolama alanına kaydetmesi gerekmekle birlikte, bu konuda insiyatif tamamıyla Kullanıcıya aittir.

10.5.Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesi, tamamen Akuba Bilişim ve Ticaret ‘un takdirine bağlı olarak tayin edilecek ek Ücretlere tabi olacaktır.

 11.SAKLI TUTULAN EK HAKLAR

Akuba Bilişim ve Ticaret, aşağıda belirlenmiş olan şartlarla sınırlı olmamakla birlikte; herhangi bir nedenle (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere) Akuba Bilişim ve Ticaret iş ortakları ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için, herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir;

(i)                  Dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme amacıyla,

(ii)                Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından Kullanıcıya sunulmuş olan tüm Hizmetler dahil olarak, hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek amacı ile yapılacak işlemler,

(iii)               Herhangi bir alan adı kaydının bütünlüğünü ve kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için,

(iv)              Kullanıcı ve/veya alan adını veya kullanıcıya ait web sitesineile ilgili olarak verilmiş herhangi bir yargı kararını yerin getirme esnasında yapılan işlemler,

(v)                Herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak ve Akuba Bilişim ve Ticaret un nu yöndeki haklarını teminat almak için yapılan işlemler.

Akuba Bilişim ve Ticaret tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Kullanıcı Hesaplarını iptal etme veya ek ücret tahsil etme hakkına sahiptir.

Akuba Bilişim ve Ticaret;  Akuba Bilişim ve Ticaret tüzel kişiliğine, marka değeri ve/veya herhangi bir Akuba Bilişim ve Ticaret çalışanlarından birine yönelik olarak Ceza Kanunlarında suç unsuru oluşturan bir hareketinden dolayı veya Akuba Bilişim ve Ticaret çalışanlarından birini taciz veya tehdit edilmesi durumunda, kullanıcıya haber vermeden, takdir Akuba Bilişim ve Ticaret tarafına ait olmak üzere, tüm Hizmetleri feshetme hakkını saklı tutar.

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Akuba Bilişim ve Ticaret, yetkilileri ve çalışanları dahil olmak üzere, tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, aşağıda yazılı hallerden kaynaklanabilecek zarar nedeniyle kullanıcıya veya zarara uğramış başka bir kişi veya kuruma karşı sorumlu tutulamaz:

(1) Akuba Bilişim ve Ticaret sunucularına ve burada depolanan her türlü içerik, kişisel bilgi, finansal bilgi veya diğer bilgilere erişim veya bunların kullanımı ile ilgili olarak, Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya içeriği,

(2) Her türlü internet ve donanım arızası, elektrik kesintisi, iş gücü kaybı ve Akuba Bilişim ve Ticaret  toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kaybı, yangın, sel, fırtına, vesair afetler, savaş, terör, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararından kaynaklanan,

(3) Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden;

(4) her türlü üçüncü taraf davranışları,

(5) Kullanıcının oluşturmuş olduğu, Aşağılayıcı, tacizkar, zararlı, küçükler veya koruma kapsamındaki sınıflar için zararlı, pornografik, müstehcen veya diğer türlü itiraza konu olabilecek her türlü kullanıcı içeriği ile ilgili zarar ve ziyan,

(6) Herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan;

 (7) Bu sitede veya herhangi bir şekilde bu siteye bağlı olan mecralarda yaşanabilecek hizmet kesintisi, ayrıca bu sitelerde iletilebilecek her türlü virüs, solucan, truva atı vesair programlar vasıtasıyla oluşan,

(8) Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerine gönderilen veya Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan;

(9) Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin kullanımıyla ilgili her türlü maddi zarardan;

(10) Akuba Bilişim ve Ticaret Sunucularına, herhangi bir kişisel bilgiye ve bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişim sağlanmasından veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından;

Hizmet Sağlayıcısına, Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinin tümünün veya Hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr kaybı ve diğer maddi ve manevi kayıplar dahil olmak üzere Akuba Bilişim ve Ticaret’un makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar dahil olmak üzere her türlü doğrudan veya dolaylı olarak, doğan zararlar bakımından Kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Yukarıda belirtilen hususlar, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacak ve bu sözleşmenin feshedilmesi veya bu siteyi veya bu sitede bulunan hizmetleri Kullanıcı tarafından kullanımın sona ermesi durumunda da geçerli olmaya devam edecektir.

13. TAZMİNAT

Kullanıcı, Akuba Bilişim ve Ticaret tarafını ve yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracılarını ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları her türlü hak talebi, talep, masraf, gider, kayıp, yükümlülük veya zarardan avukat ücretleri dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak Akuba Bilişim ve Ticaret tarafının maruz kaldığı şu durumlara karşı korumayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul eder:

(vi)              Fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal etme sonucu oluşan, 

(vii)             Bu Sözleşme ile getirilmiş ve taraflarca açıkça kabul edilmiş olan hükümleri veya Akuba Bilişim ve Ticaret politikalarını veya sözleşmeleri ihlal etmek suretiyle,

(viii)           Bu Site ve Akuba Bilişim ve Ticaret hizmetlerinin kullanımı ile ilgili veya bunlara erişilmesi sırasında oluşan;

*Bu bölümdeki tazminat zorunlulukları, hukuki olarak Kullanıcının şahsına bağlı kişisel kusurlar olarak addedileceğinden, Bu Sözleşmenin ya da bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri kullanımının feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda da geçerliliğini sürdürecektir.

14. SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU İLKESİ

14.1.Akuba Bilişim ve Ticaret herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zaman dilimi içerisinde Hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. Akuba Bilişim ve Ticaret sunmuş olduğu bir Hizmet'in süresini bitirebilir veya Kullanım Sonu ("EOL") süresi belirleyebilir. Bu durumda, Akuba Bilişim ve Ticaret EOL tarihinden itibaren o ürünü veya hizmeti desteklemez.

14.2.Akuba Bilişim ve Ticaret  Sunmuş olduğu bir Hizmetin EOL süresine ulaşması durumunda, EOL tarihinden önce Kullanıcıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmet'e geçerek Hizmeti değiştirmek veya belirtilen EOL tarihinden önce o Hizmet ile ilgili tüm işlemlerinizi sonlandırmak için gerekli tüm adımları atmak Kullanıcı sorumluluğundadır. İki durumda da, Akuba Bilişim ve Ticaret tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, ya Kullanıcının satın almış olduğu sürenin geri kalanında geçiş yapması için benzer bir Ürün sunar ya da para iadesi sağlar. Akuba Bilişim ve Ticaret, Kullanıcıya bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, varsa Hizmetin en yeni sürümüne geçirebilir. Kullanıcı bu geçişten kaynaklanabilecek her türlü kayıp ve zarar ile ilgili her türlü sorumluluğu almayı kabul eder.

14.3.Akuba Bilişim ve Ticaret Şirket politikası ve mali durumu gereği, sunduğu veya aracı olduğu her türlü Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak Kullanıcıya veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır

15. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

15.1.Ücretlerle İlgili olarak https://www.acubasoft.com/tr/alan-adi ve https://www.acubasoft.com/tr/siparis/kurumsal-sayfa adresinde belirlenmiş olan fiyatlar geçerli olacaktır. Akuba Bilişim ve Ticaret  Mali durumuna göre bu ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

15.2.Ücretlerdeki değişiklikler Kullanıcı tarafına yapılacak bildirim üzerine (kanunda aksi belirtilmediği takdirde her durumda geriye dönük olmayarak) geçerlilik kazanabilir. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce Kullanıcı tarafına bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödenmemesi veya ödemenin reddedilmesi halinde takdir yetkisi Hizmet Sağlayıcısında olmak üzere Kullanıcı Hesabı iptal edilebilir. Söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan Akuba Bilişim ve Ticaret Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya Kullanıcı tarafına Akuba Bilişim ve Ticaret tarafınca alternatif Hizmetler sağlanabilir.